Föreningen Munkedalsslöjd

KULTUR – SLÖJD – GEMENSKAP

Verksamheter

Litet collage ifrån kulturdagen 2014.

Kulturdagar

Kulturdagen i oktober 2015 på Gamla Bruket. En mycket trevlig dag! Tack alla som kom och deltog!

I samarbete med Munkedals kommun hade vi »öppet hus« där både vuxna och ungdomar fick pröva på att smida, göra häften, askar och vänskapsband. I Smedjan där många besökare fick pröva på konsten att smida med Kristoffer Foss som handledare.
Flickans smidda krok ser du till vänster.
Länk till Kristoffers hemsida