Föreningen Munkedalsslöjd

KULTUR – SLÖJD – GEMENSKAP

Föreningen Munkedalsslöjd

Gamla Stenbron.

Bli medlem

Medlemsavgiften är 100 kr/person.

Du kan betala med:
Swish: 123 018 32 10 eller Bankgiro: 869-8169

Glöm inte att att skriva in namn, adress och vilket år som medlemsavgiften skall gälla för!


Information om databehandling av personuppgifter enligt GDPR.
Föreningen Munkedalsslöjd lagrar dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap. När du anmäler dig till vår verksamhet, Föreningen Munkedalsslöjd ger du ditt godkännande till att slöjdföreningen hanterar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan. All hantering sker från 25 maj 2018 enligt EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (2016/679), om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. Dessa lagar har till uppgift att skydda din personliga integritet. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer. Föreningen Munkedalsslöjd hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig eller från Friluftsfrämjandets Riksorganisation. De uppgifter vi behöver är ditt namn, postadress, e-postadress och telefonnummer samt personnummer i de fall det behövs för kursverksamhet. Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap och ge dig information. Uppgifterna används även vid närvarorapportering vid kursverksamhet. Dina personuppgifter knutna till ditt medlemskap sparar vi i vårt medlemsregister. Du kan när som helst begära att dina uppgifter raderas. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet.
Beslut av Slöjdföreningen Munkedal
Munkedal 20181120